facebook

Университетски театър"За ЧУДОиМИР"

chudomir-design-tiny-double-3_1050x399_crop_478b24840a

"За ЧУДОиМИР"

Режисьор:

ТЕАТРАЛЕН ДЖЕМСЕШЪН* „за ЧУДОиМИР“

По текстове на Чудомир

Постановка и режисура: Ася Иванова

С участието на студенти от:

Бакалавърска програма „Театър“: Габриела Ганчева "Врънн... Врънн...", Веси Методиева "Не съм от тях", Никол Милевска "Минахме ли моста?", Емилия Бозова "Вечеринка", Виктория Липчева "Имен ден“, Йоанна Маринова "Убийство", Марина Хараламбова "Читроне" (хореография „Имен ден“), Тони Николов "Навици" , Рада Неделчева "Чете българинът, чете...", Никола Куцев "Драсканици в болницата"; Елена Рангелова (помощник режисьор)

Майнер програма „Изкуството на театъра – учене в трупа“: Андрей Николов "Жената днес", Цветелина Ангелова "Бламът на стрейшините"

Дипломанти от МП „Театрално изкуство и общество“: Лъчезара Василева, Катерина Петрова "Не съм от тях" и "Навици"; Диана Досева (режисура на „Майсторките“)

БП „Визуални изкуства“, модул „Сценичен дизайн“: Ния Григорова и Елиза Симеонова – сценична среда и костюми (консултант гл.ас. д-р Христина Дякова).