facebook

Университетски театърЕкип

Директор:
доц. д-р Ася Иванова
тел.: 02/ 8110 586 в. 20064;
e-mail: 6060assia@gmail.com

 

Театрален съвет:
доц. Възкресия Вихърова, проф. Цветана Манева, проф. Виолета Дечева, д.н., доц. арх. Зарко Узунов, доц. д-р Георги Арнаудов, гл. ас. д-р Ася Иванова, доц. Снежина Петрова

Реклама, маркетинг, проектен и офис мениджмънт:
Ива Стоянова


тел.: 02/ 8110 576
е-mail:

Отдел "Техническо осигуряване на спектакли и общоуниверситетски събития"

Директор:

Александър Стефанов

Корпус 2, Офис 107А

тел: 02/ 8110 177, в. 2107

e-mail:

alstefanov@nbu.bg

 

Специалисти:

Боян Панов,Георги Батилов, Николай Марков

тел: 02/8110 546

e-mail:

gbatilov@nbu.bg

 

bpanov@nbu.bg

markov@nbu.bg