Университетски театърЕкип

Директор:
доц. Възкресия Вихърова; тел. 8110 566/ в. 20061;
vviharova@nbu.bg

 

Съвет на Университетски театър:
проф. Цветана Манева, доц. Елена Иванова, доц. Зарко Узунов, доц. Георги Арнаудов, гл. ас. Ася Иванова, доц. Снежина Петрова

 


Координатор:
Йовка Димитрова, тел.: 8110 566/ в. 20061
+359 878 98 68 91
ydimitrova@nbu.bg

 

Технически сътрудници:
Боян Панов
bpanov@nbu.bg
тел. 8110 546/ в. 20062

 

Георги Батилов
gbatilov@nbu.bg
тел. 8110 546/ в. 20062