Университетски театърЕкип

Директор:
доц. Възкресия Вихърова
тел.: 8110 566/ в. 20061;
e-mail: vviharova@nbu.bg

 

Театрален съвет:
доц. Възкресия Вихърова, проф. Цветана Манева, проф. Виолета Дечева, д.н., доц. арх. Зарко Узунов, доц. д-р Георги Арнаудов, гл. ас. д-р Ася Иванова, доц. Снежина Петрова

 

Координатор:
Димитър Трифонов
тел.: 8110 566/ в. 20061
e-mail: dtrifonov@nbu.bg

 

Завеждащ постановъчна част: 
Юлиян Балахуров
тел.: 8110 566/ в. 20061
e-mail: jbalahurov@nbu.bg

 

Технически сътрудници:
Боян Панов
bpanov@nbu.bg
тел. 8110 546/ в. 20062

Георги Батилов
gbatilov@nbu.bg
тел. 8110 546/ в. 20062