Университетски театърЕкип

Директор:
доц. Възкресия Вихърова
тел.: 02/ 8110 586 в. 20064;
e-mail: vviharova@nbu.bg

 

Театрален съвет:
доц. Възкресия Вихърова, проф. Цветана Манева, проф. Виолета Дечева, д.н., доц. арх. Зарко Узунов, доц. д-р Георги Арнаудов, гл. ас. д-р Ася Иванова, доц. Снежина Петрова

 

Секретар: 
Юлиян Балахуров
тел.: 02/ 8110 576  в. 20061
e-mail: jbalahurov@nbu.bg

Специалист (завеждащ постановъчна част): 

Юлиян Балахуров
тел.: 02/ 8110 576  в. 20061
e-mail: jbalahurov@nbu.bg

 

Технически сътрудници:
Боян Панов
bpanov@nbu.bg
тел. 02/ 8110 546  в. 20062

Георги Батилов
gbatilov@nbu.bg
тел. 02/ 8110 546 в. 20062