facebook

Университетски театърЕкип

Директор:
доц. д-р Ася Иванова
тел.: 02/ 8110 586 в. 20064;
e-mail: 6060assia@gmail.com

 

Театрален съвет:
проф. д-р Възкресия Вихърова, проф. Цветана Манева, проф. Виолета Дечева, д.н., доц. арх. Зарко Узунов, проф. д-р Георги Арнаудов, доц. д-р Ася Иванова, доц. Снежина Петрова

Реклама, маркетинг, проектен и офис мениджмънт:
Ива Стоянова
тел.: 02/ 8110 576
е-mail: istoianova@nbu.bg

Анна Димтрова
тел.: 02/ 8110 576
е-mail: adimitrova@nbu.bg
Корпус 2, офис 06.

 

Отдел "Техническо осигуряване на спектакли и общоуниверситетски събития"

Директор:

Александър Стефанов

Корпус 2, Офис 107А

тел: 02/ 8110 177, в. 2107

e-mail: alstefanov@nbu.bg

 

Специалисти:

Боян Панов

e-mail: bpanov@nbu.bg

 
Илиян Стоилов
Завеждащ постановъчна част
тел.: 0894717577
е-mail: istoilov@nbu.bg