Университетски театърМедии

НАГРАДА ЗА ДОЦ. Д-Р ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА И СПЕКТАКЪЛА „ЧАЙКА, ЧАЙКИ… ЧАЙКАТА“ НА НБУ

Културни новини

 

 

СПЕКТАКЪЛ „ЧАЙКИ, ЧАЙКИ… ЧАЙКАТА“ НА ДОЦ. ВЪЗКРЕСИЯ ВИХЪРОВА Е НОМИНИРАН ЗА НАГРАДИТЕ АЛТЕР

 Театър-лаборатория „Алма Алтер“

Снимка: БНР

 

 

 

 

За оксиморона, интердисциплинарното, тяхното приложение и... вредата от тях

 

Пътуване до Mакедония

ЕПОСЪТ ГИЛГАМЕШ - УНИВЕРСИТЕТСКИ ДНЕВНИК

 

Страници: 2