Университетски театърСПЕКТАКЪЛ „ПРЕМЪЛЧАНОТО РАЗКАЗАНО”

 

УЧАСТИЕ В РАМКИТЕ НА ПРАЗНИЦИ НА ИЗКУСТВАТА „АПОЛОНИЯ“ 2016 Г.

Сцена Аполония - Градска галерия, Созопол

Организатор:
Университетски театър 

Режисьор: 
доц. Възкресия Вихърова

Асистент режисьор: 
доц. д-р Десислава Бошнакова

Работна група:
Диана Спасова, Добриела Попова, Росива Гавренова, Яна Грозданова – алумни на НБУ


Документалният театър, подобно на документалното кино, работи с реалния живот и случките от него. Историите на три реални и автентични жени, които разказват премълчаното в интервюта по актуалната тема за „Не насилието“ върху жената, оживяват на сцената. Трите интервюирани жени/прототипи са на различна възраст, заемат различни позиции и имат различен социален статус. Обединява ги премълчаното и възможността то да бъде разказано.

В спектакъла се използва и вербатим техника, коeто означава, че както по време на репетициите, така и по време на самото представление актьорите чуват от слушалки в реално време документалните записите и ги възпроизвеждат на сцена. Понякога актьорът чува за пръв път определен текст по време на представлението, при което не е в състояние да скрие или овладее своето първо впечатление и усещане. Спектакълът може да бъде определен и като своеобразно „Reality“. Очакванията и изискванията към него са много по-сходни с тези към журналистиката – да се стреми към достоверност и актуалност.