Университетски театърСПЕКТАКЪЛ „PLAYBACK“

СПЕКТАКЪЛ „PLAYBACK“

Режисьор:

СПЕКТАКЪЛ „PLAYBACK

 

Изпит на студентите от курс TEAB504 „Тренинг за спонтанност“Организатори:
департамент „Театър“
Университетски театър

Водещ:
гл. ас. д-⁠р Антоанета ПетроваУчастници:
студенти от програмите на департамент „Театър“ и деца от Юнити АкадемияМузика:
Александър Пенкин и Мартиан Табаков

Playback e спонтанно създаден импровизационен диалог между публика и актьори, огледало на преживяванията на зрителите. В основата на playback е идеята за обмяна на опит и промяна на въвлечените в него участници - разказвач, актьори и публика. Разказвачът публично ни дарява с лична история за реални хора и събития. Актьорите, рискувайки неуспех в честен диалог, креативно отразяват незримото и перспективата в разказа, визуализирайки отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си. Публиката ни дарява с дълбоко внимание.

Място на провеждане: Университетски театър НБУ

Дата и час: 10.01., 18.30 ч.