Университетски театър"РАБОТНА СРЕЩА"

"РАБОТНА СРЕЩА"

Режисьор:

 

04.10.2018 г. от 15:00 ч. до 16:30 ч. за провеждане на следното събитие:

 

 Организатор: Университетски театър на НБУ и Фондация АРТОФИС

 

Представяне на италианската културна асоциация „Фаториа Витадини”, организатор на уникалния „Фестивал на тишината”

https://www.fattoriavittadini.it/ ).

 

Фестивалът включва изключително представления на глухи артисти и/или на творци, използващи жестов език.

 

Срещата има за цел да обсъди възможностите за бъдещи сътрудничества между български артисти и в частност студенти, преподаватели и алумни на НБУ .

 

Италианските гости ще разкажат за фестивала и възможностите, които се откриват пред участниците, благодарение на специалната подкрепа, която те получават за своята артистична дейност.

 

УТ на НБУ ще представи два фрагмента от своите спектакли „Ковачи “и „Двама бедни румънци говорещи полски“ с участието на студенти в неравностойно положение

 

Водещ срещата : доц Възкресия Вихърова