Университетски театърPlayback- Reloaded

Playback- Reloaded

Режисьор:

 

 

14.30 ч. - „Playback“- практически семинар
18.30 ч. –„Playback“ - спектакъл


Организатор:
Университетски театър


Водещи:
гл. ас. д-р Антоанета Петрова и Сибила Серафим


Музика:
Александър Пенкин и Мартиан Табаков


Участват:
Мирослав Неновски, Руслан Маникатов, Юлиaна Кирова, Габриел Стойчев, Вероника Янакиева-Христова, 

Вероника Василева Ханджиева

 

Playback e спонтанно създаден импровизационен диалог между публика и актьори, огледало на преживяванията на зрителите. В основата на playback е идеята за обмяна на опит и промяна на въвлечените в него участници - разказвач, актьори и публика. Разказвачът публично ни дарява с лична история за реални хора и събития. Актьорите, рискувайки неуспех в честен диалог, креативно отразяват незримото и перспективата в разказа, визуализирайки отговорите, които разказващият несъзнавано търси у себе си. Публиката ни дарява с дълбоко внимание.

 

Вход за представлението с покани и билети!