facebook

Университетски театърНие, Гераците

Ние, Гераците

Режисьор:

Спектакъл "Ние, Гераците"

Сценична реализация:
Снежина Петрова

Сценография:
Десислава Морозова

С участието на студенти дипломанти от БП "Театър"

В спектакъла е използвана музика на Гергана Димитрова.

Историята на българското семейство, на неговия генезис и разпад в началото на 20век, когато Елин Пелин пише повестта си, е темата и нашия театрален проект. Архетипните теми в повестта за динамиката на отношенията в семейната общност, за семейната митология, свързана с идеята за „скритото имане“ са актуални и днес и е сериозно професионално предизвикателство да се изгради адекватен театрален език, който преобръща клишетата в мисленето ни за Елин Пелин.

Повестта на Елин Пелин разработва темата за родовото престъпление и е универсална матрица, в която могат да се впишат лични истории, истории, ритуали, практики и традиции на различни общности и групи.С подкрепата на ЦФСР към Настоятелството на НБУ и фонд „Учебни програми“ към БФ и ФБО на НБУ.

Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Билети от касата на Книжарница НБУ, корпус 2
цена: 5 лв. (3 лв. за студенти)