Университетски театърНещо ме гризе

Нещо ме гризе

Режисьор: доц. Снежина Петрова

„Човек опознава света и себе си през играта. Играта продължава, докато любопитството ни е живо и рутината не ни владее. Сюжетът й не е важен, а само следването на темата. Четирима мъже разиграват няколко  вечни сюжета – войната, като абсурдна битка с враг-фантом  и срещата с другото бойно поле на мъжа – Жената.  Третата игра е свързана с музиката като територия на свобода и истинска среща. Текстовете на Камен Донев ни предизвикаха да поиграем с тези теми и да изпитаме способността си да мислим наивистично и да отхвърлим бремето на сериозността.“