Университетски театърМостът – Везна

Мостът – Везна

Режисьор:

Откриване на инсталация „Мостът – Везна“

място: зала „Пеша Николова“, Център за култура и дебат „Червената къща“

24.11., от 18:30 часа

 

Придружаваща театралното представление „Премълчаното разказано“, по идея на доц. Възкресия Вихърова.


Пространствена драматургия: Деси Морозова

Обект – пространство: доц. арх. Зарко Узунов

Интернет пространство: Петко Георгиев

Консултант по текстове: Йордан Евтимов

 

 

Зрителите на спектакъла и посетителите на Инсталацията Везната –Мост , ще имат възможност да създават свой разказ за „НЕнасилие“ върху жени, като сглобяват различни фрагменти: фрагменти от Интернет пространството с предложената в рамките на Инсталацията търсачка; фрагменти от текстове и обекти, които могат да открият в архивните кутии, част от инсталацията; и като станат съавтори на експозицията от малки обекти, свидетели на насилие.

 

Всеки един от зрителите е помолен да донесе и остави малък обект, реален или предполагаем СВИДЕТЕЛ на насилие, такъв който може да се побере в кутия за обувки, който ще бъде експониран и ще стане част от живота на инсталацията „Мостът – Везна“.

 

вход: свободен