facebook

Университетски театърЙо-йо Йонеско

Йо-йо Йонеско

Режисьор:

 

Режисьор:

Десислава Шпатова

 

Хореограф:

гл. ас. д-р Татяна Соколова

 

Участници:

студенти от БП „Театър“: Томи Петров Михайлов, Антонио Аврамов Баджев, Вероника Николаева Янакиева-Христова, Виолет Манолова Панчева, Глория Иванова Иванова, Теодора Тодорова Петрова, Иван Делчев Жековски, Ивона Иванова Маврова, Илиян Петров Атанасов, Кристиян Георгиев Славов, Светльо Стефанов Иванов, Станимир Станимиров Михайлов, Калоян Миланов Чолаков, Елиза Токева.

 

 

„Въздушният пешеходец“ е проект за театрален спектакъл на студенти от ІV година в БП „Театър“, реализиран в рамките на редовните часове от режисьора Десислава Шпатова, в екип с доц. Снежина Петрова. Театралната композиция е развита върху 5 едноактни пиеси на Йонеско, обединени в обща сценична игрова ситуация. Подобна структура дава възможност както за задълбочена групова работа, така и за индивидуална изява на всеки един студент. В проекта участват 14 студенти.

 

В жанрово отношение, театралната композиция е фарсова.

 

 

Работата с текстове на Йонеско е важен етап от театралното образование, защото въвежда основни понятия, свързани с театъра на абсурда, със съвременни подходи в изграждането на сценичен образ и работа в пространство.

 

Билет от касата на Книжарница НБУ, корпус 2, цена: 5 лв./3 лв. за студенти