facebook

Университетски театърЕСКОРИАЛ ПО МИШЕЛ ДЬО ГЕЛДЕРОД

eskorial-karusel_1050x399_crop_478b24840a

ЕСКОРИАЛ ПО МИШЕЛ ДЬО ГЕЛДЕРОД

Режисьор:

 

Режисьор: Ива Стоянова


Костюм: Красимира-Ан Валери


Участват: Ива Стоянова
Мелин Ердинч

 

"... Трябваше да уточня съвсем особеното значение, в което използвам думата жестокост- за едно откъснато и чисто чувство, за истинско духовно движение, което ще бъде копирано от жеста на самия живот; и в смисъл, че животът- метафизично говорейки и защото той допуска широтата, плътността, отежняването и материята- приема като пряко последствие злото и всичко, което е неразделно свързано със злото, с пространството, широтата и материята. Като се доведе всичко това до съзнанието и до мъката, и до съзнанието в мъката. И каквато и сляпа и точна неумолимост да носят със себе си всички тези съприкосновения, животът не пропуска да се упражни, иначе нямаше да бъде живот; а тази неумолимост и този живот, който отминава и се упражнява в мъчението и потъпкването на всичко, това неукротимо и чисто чувство, това именно е жестокостта.

 

Аз казах "жестокост", както бих казал "живот" или както бих казал "необходимост", защото искам да покажа преди всичко, че за мен театърът е действие и постоянно излъчване, че в него няма нищо замръзнало, че го възприемам като истинско действие- значи живо, значи магично..."

 

А. Арто, из "Театърът и неговият двойник"