facebook

Университетски театър"ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН ЛУД" МОНОСПЕКТАКЪЛ НА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

event-dnevnikat-na-edin-lud-1050x399-crop-478b24840a_1050x399_crop_478b24840a

"ДНЕВНИКЪТ НА ЕДИН ЛУД" МОНОСПЕКТАКЪЛ НА АНТОАНЕТА ПЕТРОВА

Режисьор:

  

 

по едноименната повест на Н. В. Гогол

 

Адаптация, постановка, сценична и звукова среда – Валентин Ганев

Драматург – Сия Папазова

Фотограф – Антон Стоянов

 

“Всички ние излязохме от ръкава на Гоголевия шинел“ - признава

Достоевски. Поколения руски, европейски, световни писатели се прекланят

пред странното, мистично, пораждащо чудовища, но и светли светове го-

голево въображение. Лудост и гениалност съжителстват на един ръб... По

този опасен ръб ходи и нашето време. И акуратно вписва в своя интимен

дневник безумие и просветление, жестокост и милосърдие, гибел и живот,

добро и зло, война и мир...

Може би някъде, някога, след нас, някой ще затвори последната

страница на този безумен ръкопис?

Дотогава от ръкава на гоголевия шинел ще извира човеколюбие,

трескаво и самотно, болезнено и отчаяно. Но неизтребимо.“

 

Сия Папазова

 

Спектакълът се реализира с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ и с партньорството на Нов български университет и Университетски театър НБУ.